motto HyperLink
Skip Navigation Links
Úvod
Jídelní lístek
Osobní
Dotaz

Skip Navigation Links
Vývěska
Symboly v jídelně
Kontakt
Dokumenty
Informace o stravování
Informace o cenách
Vnitřní řád
Rozvrh školního roku
Přihláška
Výsledky anket
Den španělské kuchyně
Den norské kuchyně
Fotogalerie

Zdravá školní jídelna

Vážení rodiče,

 naše školní jídelna se připojila k projektu Zdravá školní jídelna.

Pracovníci školní jídelny projevili o zlepšení školního stravování velký zájem a rádi by Vašim dětem předkládali kvalitní a nutričně vyvážená jídla. Aby byl projekt úspěšný a hlavně prospěšný, bude zapotřebí i Vaše pomoc a zapojení. Stačí, když se budete o kvalitu školních obědů (svačin) zajímat, přispějete nápady, sladíte zbytek jídelníčku Vašeho dítěte tak, aby byl spolu s obědem pestrý a vyvážený. I Vy můžete být s lektorem tohoto projektu v kontaktu. Kdo je lektorem pro vaši školní jídelnu se dozvíte na webových stránkách www.zdravaskolnijidelna.cz  nebo u Vaší vedoucí školní jídelny. Ve školním roce 2015/2016 bude Vaše školní jídelna postupně zavádět do praxe 10 kritérií, která pomohou zvýšit kvalitu školního stravování. Jednotlivá kritéria budou zaváděna tak, aby změny byly postupné, nenásilné a děti měly čas si na ně zvyknout. Často se nebude jednat o změny významné, někdy to budou pouze drobné korekce, které ale mnoho ovlivní.

 

Školní jídelna bude pracovat s následujícími kritérii:

1.Vhodný pitný režim – s každodenní nabídkou neslazených nápojů. Nápoj má dodat tělu tekutiny, nikoli nadbytečnou energii v podobě cukrů.

2.Jídelníček je sestaven dle pravidel Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši. Tato jednoduchá doporučení zvyšují pestrost jídelníčku a jsou jednoznačným návodem, jak má vypadat racionální strava.

3.Spotřební koš je veden správně a bezchybně.

4.Používání dochucovadel je omezeno na případné finální dochucení pokrmu (polévky), pokud je však nutné. Snížením používání dochucovadel se pokusíme snížit příjem soli a sodíku ve stravě dětí.

5.Školní jídelna vaří převážně z čerstvých surovin, pokud používá konvenience tak pouze 1. a 2. stupně a dbá při výběru na jejich kvalitu. Toto kritérium opět apeluje na snížení příjmu sodíku a kuchyňské soli, které mají za následek řadu civilizačních onemocnění.

6.Jídelníček je veřejně dostupný, abyste Vy i veřejnost mohli sledovat změny k lepšímu.

7.Zařazení receptur „Vím, co jím“ – se zaměřením na snížení kuchyňské soli ve školních obědech – bez použití instantních směsí.

8.Výzdoba jídelny – příjemné a podnětné prostředí. Byli bychom rádi, aby prostředí školní jídelny bylo podnětným místem, kde se děti dozvědí řadu informací o jídle.

9.Komunikace jídelna ? rodiče, jídelna ?žáci. Rádi bychom, abyste věděli, co Vaše děti jedí, jestli jim chutná, co vracejí, co jim nechutná. Jak byste si Vy představovali, aby se děti stravovaly, co je pro Vás důležité a jak to lze skloubit se stávající legislativou a správnou výživou. Vědí děti, z čeho a jak se vyrábí potraviny, jaké známe druhy obilovin a luštěnin, jak voní bylinky atd. I to je prostor, jak předat informace a znalosti z jídelny směrem k dětem.

10.Čtvero ročních období – sezónnost a regionálnost potravin. Někdy se prostě vyplatí koupit ovoce a zeleninu v plné zralosti z místních zdrojů. Chutná lépe a obsahuje více vitamínů. Každé roční období je typické pro některé ovoce a zeleninu.

Není nám jedno, co Vaše dítě dostane na talíř ve školní jídelně.