motto HyperLink
Skip Navigation Links
Úvod
Jídelní lístek
Osobní
Dotaz

Skip Navigation Links
Vývěska
Symboly v jídelně
Kontakt
Dokumenty
Informace o stravování
Informace o cenách
Vnitřní řád
Rozvrh školního roku
Přihláška
Výsledky anket
Den španělské kuchyně
Den norské kuchyně
Fotogalerie

     
Ceny

I. stupeň (žáci 6 let)
finanční hodnota potravin:..........20,00 Kč
strávník zaplatí:.........................20,00 Kč

I. stupeň (žáci 7 - 10 let)
finanční hodnota potravin:..........21,00 Kč
strávník zaplatí:.........................21,00 Kč

II. stupeň (žáci 11 - 14 let)
finanční hodnota potravin:..........25,00 Kč
strávník zaplatí:.........................25,00 Kč

III. stupeň (žáci a studenti 15 a více let)
finanční hodnota potravin:...........27,00 Kč
strávník zaplatí: .........................27,00 Kč

Dospělí školští pracovníci (cena dle smlouvy)
CELKEM: ....................................68,00 Kč

Služba pro veřejnost:
CELKEM: ....................................68,00 Kč

Bezobjednávkové obědy:..............77,00 Kč, včetně DPH

K čemu je potřebná záloha?
Záloha slouží k tomu účelu,že v případě vzniklého nedoplatku po ukončení stravování v CŠJ, bychom tento vzali ze zálohy. Záloha neslouží k tomu, abychom z ní každý měsíc pokrývali vzniklý nedoplatek. Záloha bude majiteli účtu vrácena jídelnou po ukončení stravování v jídelně v měsíci srpnu, viz.výpis v září, za srpen.

Platba přes bankovní účty - platba pozadu, za skutečně projedené obědy.

Výše záloh

u školního stravování (žáci a studenti): .....800,-Kč
veřejné stravování: ...............................1600,-Kč

Změna ceny pro cizí strávníky od 1. 9. 2019 poslední úprava 1. 4. 2019
Změna ceny pro děti (hlavní činnost) od 1. 9. 2019 posl.úprava 1. 9. 2013
Lovosice 12. 6. 2019