motto HyperLink
Skip Navigation Links
Úvod
Jídelní lístek
Osobní
Dotaz

Skip Navigation Links
Vývěska
Symboly v jídelně
Kontakt
Dokumenty
Informace o stravování
Informace o cenách
Vnitřní řád
Rozvrh školního roku
Přihláška
Výsledky anket
Den španělské kuchyně
Den norské kuchyně
Fotogalerie

     
Ceny

I. stupeň (žáci 6 let)
finanční hodnota potravin:..........18,00 Kč
strávník zaplatí:.........................18,00 Kč

I. stupeň (žáci 7 - 10 let)
finanční hodnota potravin:..........19,00 Kč
strávník zaplatí:.........................19,00 Kč

II. stupeň (žáci 11 - 14 let)
finanční hodnota potravin:..........22,00 Kč
strávník zaplatí:.........................22,00 Kč

III. stupeň (žáci a studenti 15 a více let)
finanční hodnota potravin:...........24,00 Kč
strávník zaplatí: .........................24,00 Kč

Dospělí školští pracovníci (cena dle smlouvy)
CELKEM: ....................................65,00 Kč

Služba pro veřejnost:
CELKEM: ....................................65,00 Kč

Bezobjednávkové obědy:..............75,00 Kč, včetně DPH

K čemu je potřebná záloha?
Záloha slouží k tomu účelu,že v případě vzniklého nedoplatku po ukončení stravování v CŠJ, bychom tento vzali ze zálohy. Záloha neslouží k tomu, abychom z ní každý měsíc pokrývali vzniklý nedoplatek. Záloha bude majiteli účtu vrácena jídelnou po ukončení stravování v jídelně v měsíci srpnu, viz.výpis v září, za srpen.

Platba přes bankovní účty - platba pozadu, za skutečně projedené obědy.

Výše záloh

u školního stravování (žáci a studenti): .....500,-Kč
veřejné stravování: ...............................1400,-Kč

Změna ceny pro cizí strávníky od 1. 4. 2019
Změna ceny pro děti (hlavní činnost) 1. 9. 2013
Lovosice 1.4.2019