motto HyperLink
Skip Navigation Links
Úvod
Jídelní lístek
Osobní
Dotaz

Skip Navigation Links
Vývěska
Symboly v jídelně
Kontakt
Dokumenty
Informace o stravování
Informace o cenách
Vnitřní řád
Rozvrh školního roku
Přihláška
Výsledky anket
Den španělské kuchyně
Den norské kuchyně
Fotogalerie

     
Informace o stravování

Centrální školní jídelna, Všehrdova 924, 410 02 Lovosice
Odhlášky a přihlášky obědů na telefonu: 416 532 415 - kancelář 1.patro1. Každý strávník musí vložit na běžný účet školní jídelny zálohu 800,- Kč. Záloha je vrácena zpět na Váš běžný účet při vyřazení strávníka ze školního stravování. Záloha neslouží k úhradě nezaplaceného měsíčního stravného.

2. Obědy se platí formou inkasa z běžného nebo sporožirového účtu měsíc pozadu. ( Např. obědy za měsíc září se inkasují 14. října, za měsíc červen 14. července ).


3. Obědy jsou automaticky přihlášeny na celý školní rok. Na počátku dalšího školního roku se každý musí opět přihlásit!
První den,kdy se strávník přihlásí,je nefunkční heslo a přístup na
www stránky! Osobní karta na našich www. stránkách je přístupná následující den po přihlášení.

Děti se musí odhlašovat ! Nevybraný, neodhlášený oběd je strávníkovi naúčtován! Odhlášení je nutné provést den dopředu osobně, telefonicky do 13.00 hod. nebo na www.jidelna.net též do 13.00 hod

Přehled odebraných jídel na internetových stránkách www.jidelna .net je pouze orientační.Slouží především pro kontrolu rodičů,jak děti odebírají obědy.

4. V době prázdnin jsou obědy automaticky odhlášeny. Pokud mají rodiče zájem o zajištění stravování, musí uhradit veškeré náklady na přípravu oběda. Totéž se týká stravování v době nemoci. V tuto dobu nelze žákům a studentům poskytnout zvýhodněné stravování.Zákon č 561/2004 Sb.


5. Bez průkazu nebude oběd vydán!

6. Výdejní doba pro školní stravování je od 11.30 - 14.15 hod.


7. Výdejní doba do jídlonosičů::

11.00 - 11.30, 12.15 - 12.30, 13.15 -13.30 hod.
Nutno dodržovat!


8. Ztráta čipu:

- strávník je povinen, ve vlastním zájmu, okamžitě tuto ztrátu nahlásit v kanceláři CŠJ

- ta zajistí zablokování čipu proti jeho zneužití,

- duplikát čipu stojí 100,- Kč

- výdejem nového čipu se mění i přístupové heslo strávníka na www.jidelna.net. První den výdeje čipu jsou www stránky a heslo nefunkční.


9. Podrobné informace o režimu školní jídelny jsou vyvěšeny na naší nástěnce.


vedoucí CŠJ: Dreieckerová Jana

Lovosice 1.2.2015